ประกาศรับสมัครงานของ CELESTICA (THAILAND) LIMITED
ยินดีตอนรับเข้าสู่ jobsunday.com
เรามีตำแหน่งงานมากกว่า 500,000 ตำแหน่งงาน จาก 60,000 กว่าบริษัท ทั่วประเทศ

jobsunday.com

หน้าแรก > รับสมัครงาน > CELESTICA (THAILAND) LIMITED

 

CELESTICA (THAILAND) LIMITED

celestica thailand was established since 1995, rightnow we have more than 6500 employees with 9 buildings in laeamchabang industrial estate, sriracha, chonburi. 15 km. from pattaya and 110 km. from bangkok.

 
  1. สมัครงาน Process Engineer CELESTICA (THAILAND) LIMITED
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•* bachelor's or master's degree of engineering in electrical,+electronics, industrial, production, mechanical, chemical or related+field. + * fresh graduate or experienced in electronics manufacturing+(pcb-smt/device, assembly) are welcome. + * good interpersonal skill. + * good command of english..++ OTHERS ++ looking for good team players who are able to multi-task, prioritize+as well as work independently under pressure in a dynamic+cross-cultural environment. you should also possess strong initiative,+excellent verbal and written communication and interpersonal skills,+as well as good analytical, planning, organizing and problem-solving+skills to succeed in these challenging roles.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์:-1  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ชลบุรี
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน Junior/Senior/Expert R&D Hardware Design Engineer CELESTICA (THAILAND) LIMITED
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•_junior_ ++ * bachelor’s degree in electrical/electronics engineering+ * none or 1-2 years working experience in large or small enterprise+company+ * good background experience on hardware design in academic project+ * own background of circuit analysis and synthesis skill+ * understanding basic electronics circuit characteristic and+debugging skill+ * experience electronic software for schematic capture and pcb+layout+ * good communication and inter-personal skill to work as a team+ * strong academic background especially on electronic subjects++ _senior_ ++ * bachelor’s/master’s degree in electrical/electronics engineering+ * 3-7 years working experience with relate to electronics hardware+design domain+ * strong background of electronic circuit design, analysis and debug+ * understanding principles of analog, digital, radio frequency, and+high-speed circuit design+ * understanding characteristic of passive and semiconductor+components+ * principles of schematic capture and pcb layout+ * facilitating the path to manufacturing; e.g. sourcing components,+emc testing, etc.+ * excellent communication skill to customer facing+ * strong document skill+ * excellent job assignment responsibility and self learning++ _expert_ ++ * bachelor’s/master’s/ph.d. degree in electrical/electronics+engineering+ * 8+ years working experience with relate to electronics hardware+design domain+ * highly strong background of electronic circuit design, analysis+and debug+ * highly proficient of analog, digital, radio frequency, and+high-speed circuit design+ * excellent understanding principles of characteristic of passive+and semiconductor components+ * excellent on schematic capture, pcb layout, signal integrity.+ * experience with pca development, simulation tools, and debugging+tools+ * facilitating and excellent understanding the path to+manufacturing; e.g. sourcing components, emc testing, etc.+ * excellent communication and inter-personal skill to enable global+and cross-functional engagement+ * highly strong document skill+ * high responsibility and management on project assignment

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์:-1  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ชลบุรี
จำนวนที่รับ : หลาย
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน Test Engineer / Senior CELESTICA (THAILAND) LIMITED
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•* bachelor's or master degree of engineering in electronics,+telecommunication, computer engineering, instrument, control,+mechatronics or related field. + * 1 year+ experience in test script development and instruments+installation.+computer networking ">FRESH GRADUATED WITH ABOVE QUALIFICATIONS IS+PREFERRED.++ OTHERS: ++ looking for good team players who are able to multi-task, prioritize+as well as work independently under pressure in a dynamic+cross-cultural environment.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์:-1  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ชลบุรี
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน Customer Program Management (Fresh Graduates 6 positions) CELESTICA (THAILAND) LIMITED
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•- bachelor or master's degree in business administration, marketing,+economics, mathemetics, statistics, english or related field.+- looking for fresh graduates who are willing to learn. ++ - strong interpersonal skills and be a good team player. ++- service-minded and strong leadership skill. ++ - good command of english (spoken & written).

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์:-1  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ชลบุรี
จำนวนที่รับ : 6
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน Buyer/Senior Buyer CELESTICA (THAILAND) LIMITED
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•- bachelor or master's degree in business administration, statistics,+mathematics, economics or related field.+- 0 - 6 years experiences in material purchasing field.+- be willing to learn.+- good command of english.+- able to work at laem chabang industrial estate (near laem chabang+seaport), chonburi.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์:-1  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ชลบุรี
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน Material Planner CELESTICA (THAILAND) LIMITED
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•- bachelor or master's degree in business administration, marketing,+statistics, mathematics, economics or related field.+- 0 - 4 years of experience in materials planning and inventory+control in manufacturing, preferably in electronics manufacturing.+- good command of english.+- good customer contact and problem solving skills.+- able to work in laem chabang industrial estate area, chonburi.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์:-1  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ชลบุรี
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน Customer Support Manager CELESTICA (THAILAND) LIMITED
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•- bachelor or master's degree in business administration, marketing,+economics, mathemetics, statistics, english or related field.+- 10+ years experienced in oversea customer coordination or+international maketing. +- good understanding in electronics manufacturing services and supply+chain management will be an advantage.+- service-minded and strong leadership skill.+- good command of english (spoken & written).

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์:-1  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ชลบุรี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน Senior / Software Test Engineer CELESTICA (THAILAND) LIMITED
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•* BACHELOR\'S DEGREE OR HIGHER IN COMPUTER ENGINEER, COMPUTER+SCIENCE OR RELATED FIELDS. + * AT LEAST 3 YEARS EXPERIENCE IN SOFTWARE TESTING OR NETWORKING+FIELD. + * GOOD SOFTWARE PROGRAMMING SKILLS. + * GOOD WRITTEN AND VERBAL COMMUNICATION AND DOCUMENTING IN ENGLISH. + * SOME EXPOSURES TO LINUX/UNIX ENVIRONMENT. + * BASIC KNOWLEDGE OF NETWORKING PROTOCOLS AND TECHNOLOGIES. + * EXPERIENCE IN CISCO SWITCH AND ROUTER CONFIGURATION WILL BE AN+ADVANTAGE. + * EXPERIENCE IN TCL/TK PROGRAMMING OR ITEST AUTOMATION TOOL WILL BE+AN ADVANTAGE. + * ABLE TO QUICKLY LEARN NEW TECHNOLOGIES AND WORK INDEPENDENTLY ON+MULTIPLE TASKS. + * EXPERIENCE IN SYNTHETIC TRAFFIC GENERATORS I.E. IXIA WILL BE AN+ADVANTAGE.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์:-1  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ชลบุรี
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน Purchasing Manager CELESTICA (THAILAND) LIMITED
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•- bachelor's or master's degree in any field.+- 10 years+ experience in materials planning, purchasing and inventory+control in manufacturing, preferably in electronics or contract+manufacturing.+- familiar with sap or mrp ii.+- fluent in english.+- good customer contact(oversea), negotiation and problem solving+skills.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์:-1  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ชลบุรี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน Customer Support Superintendent CELESTICA (THAILAND) LIMITED
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•- bachelor or master's degree in business administration, marketing,+economics, mathemetics, statistics, english or related field.+- 7 years of experience in oversea customer coordination or+international maketing are welcome. +- good understanding in electronics manufacturing services and supply+chain management.+- service-minded and strong leadership skill.+- fluent in english.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์:-1  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ชลบุรี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2010-09-15
รวมทั้งสิ้น 10 รายการ
CELESTICA (THAILAND) LIMITED
49/18 Moo 5, Laemchabang Industrial Estate.Tungsukhla , Sriracha , Chonburi 20230
เว็บไซต์ : http://www.celestica.com

2555 2012 กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb ค้นหางาน งาน2009 งาน2552 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน2012 หางาน2555 สมัครงาน2012 สมัครงาน2555 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ