ประกาศรับสมัครงานของ โรงเรียนเอกปัญญา
ยินดีตอนรับเข้าสู่ jobsunday.com
เรามีตำแหน่งงานมากกว่า 500,000 ตำแหน่งงาน จาก 60,000 กว่าบริษัท ทั่วประเทศ

jobsunday.com





หน้าแรก > รับสมัครงาน > โรงเรียนเอกปัญญา

 

โรงเรียนเอกปัญญา

-

 
  1. สมัครงาน ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเอกปัญญา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•* เพศ ชาย/หญิง + * การศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง + * บุคคลิก ร่าเริงเป็นมิตร ชอบการสอน มีความรับผิดชอบ + * สามารถ ทำงานที่ จ.กาฬสินธ์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์:-1  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน ครูวิชาสังคม โรงเรียนเอกปัญญา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•* เพศ ชาย/หญิง+ * การศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง+ * บุคคลิก ร่าเริง เป็นมิตร รักการสอน มีความรับผิดชอบ+ * สามารถทำงานที่จังหวัดกาฬสินธ์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์:-1  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : -
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน ครูภาษาไทย โรงเรียนเอกปัญญา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•* ชาย/หญิง+ * วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง+ * บุคคลิก ร่าเริง เป็นมิตร รักการสอน มีความรับผิดชอบ+ * สามารถทำงานที่จังหวัดกาฬสินธ์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์:-1  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : -
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกปัญญา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•* จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ + * มีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ + * มีใบประกอบวิชาชีพครู + * มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน และถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี + * สามารทำงานที่จังหวัดกาฬสินธ์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์:-1  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน ครูปฐมวัย โรงเรียนเอกปัญญา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•* เพศหญิง อายุ 22 - 40 ปี + * จบการศึกษาปริญญาตรีปฐมวัยหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง + * มีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ + * สามารทำงานที่จังหวัดกาฬสินธ์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์:-1  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : 8,000 - 10,000
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน ครูระดับประถมศึกษา โรงเรียนเอกปัญญา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•* อายุ 22- 40 ปี + * ปริญญาตรีทางด้านการศึกษา + * มีใบประกอบวิชาชีพครู + * มีประสบการณ์ด้านการสอน 2 ปีขึ้นไป + * สามารถทำงานที่จังหวัดกาฬสินธ์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์:-1  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนเอกปัญญา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•* จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการศึกษา + * มีประสบการณ์สอนวิชาคณิตศาสตร์ + * มีใบประกอบวิชาชีพครู + * สามารทำงานที่จังหวัดกาฬสินธ์ได้ + * บุคคลิก ร่าเริงเป็นมิตร รักการสอน มีความรับผิดชอบ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์:-1  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : -
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเอกปัญญา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•* วุฒิขั้นต่ำ ป.ตรีขึ้นไปทางด้านการศึกษา + * มีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาการ 5 ปีขึ้นไป + * มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือผู้บริหาร + * มีความรับผิดชอบและตั้งใจทำงาน + *

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์:-1  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : 15,000
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเอกปัญญา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•* จบปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง + * สามารถออกแบบ และดูแล website ได้ + * สามารถผลิตสื่อการสอน cai ได้ + * มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับอาชีพครู

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์:-1  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : 10,000
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน ครูสอนคหกรรม(การงานอาชีพ) โรงเรียนเอกปัญญา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•* อายุไม่เกิน 40 ปี+ * จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง+ * มีประสบการณ์ด้านการสอนไม่ต่ำกว่า 2 ปี+ * รักในวิชาชีพครู

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์:-1  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : -
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเอกปัญญา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•* อายุไม่เกิน 45 ปี + * จบปริญญาตรีคุรุศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง + * มีประสบการณ์ด้านการสอนไม่ต่ำกว่า 2 ปี + * รักในวิชาชีพครู

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์:-1  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกปัญญา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•* อายุไม่เกิน 45 ปี + * จบปริญญาตรีคุรุศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง + * มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี + * มีประสบการณ์ด้านการสอนไม่ต่ำกว่า 2 ปี + * รักในวิชาชีพครู

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์:-1  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : 8,000
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน ครูภาษาไทย โรงเรียนเอกปัญญา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•* อายุไม่เกิน 45 ปี + * จบปริญญาตรีคุรุศาสตร์สาขาภาษาไทยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง + * มีประสบการณ์ด้านการสอนไม่ต่ำกว่า 2 ปี + * รักในวิชาชีพครู

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์:-1  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน ครูการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเอกปัญญา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•* อายุไม่เกิน 45 ปี + * จบปริญญาตรีคุรุศาสตร์สาขาการศึกษาพิเศษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง + * มีประสบการณ์ด้านการสอนไม่ต่ำกว่า 2 ปี + * รักในวิชาชีพครู

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์:-1  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : 8,000
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน ครูพละศึกษา โรงเรียนเอกปัญญา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•* เพศชายอายุไม่เกิน 45 ปี + * จบปริญญาตรีคุรศาสตร์เอกพละศึกษาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง + * สามารถสอนว่ายน้ำได้ + * มีประสบการณ์ด้านการสอนไม่ต่ำกว่า 2 ปี + * รักในวิชาชีพครู

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์:-1  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : -
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจติดต่อได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2011-06-20
รวมทั้งสิ้น 15 รายการ
โรงเรียนเอกปัญญา
290 ถนนถีนานนท์ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ 46150
โทรศัพท์ : 0-4382-3457 0-
 แฟกซ์ : 0-4382-3457

2555 2012 กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb ค้นหางาน งาน2009 งาน2552 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน2012 หางาน2555 สมัครงาน2012 สมัครงาน2555 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ