งาน นครปฐม สำหรับผู้ที่หางานจังหวัดนครปฐม โดยเฉพาะ
ยินดีตอนรับเข้าสู่ jobsunday.com
เรามีตำแหน่งงานมากกว่า 500,000 ตำแหน่งงาน จาก 60,000 กว่าบริษัท ทั่วประเทศ

jobsunday.com

หน้าแรก > งาน > จังหวัด > นครปฐม

งาน นครปฐม

# ผู้สนับสนุน จำนวนที่รับ
1  งานเสริมนอกเวลา
- ทำงานอยู่ที่บ้าน
30
2  รายได้เสริมหลังเลิกงาน
- ไม่กระทบงานประจำ ไม่จำกัดวุฒิ ใช้เวลา2-3ชม/วันรายได้5000-30000บ/ด
10
#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
เจ้าหน้าที่ประสานงานและดูแลผลิตภัณฑ์ (เสื้อกันหนาว)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานและดูแลผลิตภัณฑ์ (เสื้อกันหนาว)

โดย บริษัท ศิลปทอไทย จำกัด

วิศวกรฝ่ายขาย, ฝ่ายขายเทคนิค
  - รับสมัครงาน วิศวกรฝ่ายขาย, ฝ่ายขายเทคนิค

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฟฟ้าธนบุรี (สาขาที่1)

Tags : นครปฐม

พนักงานบัญชี ประจำสำนักงานบัญชี สาขานครปฐม
  - รับสมัครงาน พนักงานบัญชี ประจำสำนักงานบัญชี สาขานครปฐม

โดย A & V Account Office Co., Ltd.

Tags : นครปฐม

$$รับสมัครพนักงานขายโทรศัพท์มือถือ TWZ ประจำ BIG C อ้อมใหญ่
  - รับสมัครงาน $$รับสมัครพนักงานขายโทรศัพท์มือถือ TWZ ประจำ BIG C อ้อมใหญ่

โดย บริษัท จัดหางาน พี.อาร์.แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

Tags : นครปฐม

$$รับสมัครพนักงานขายโทรศัพท์มือถือ TWZ ประจำ BIG C อ้อมใหญ่
  - รับสมัครงาน $$รับสมัครพนักงานขายโทรศัพท์มือถือ TWZ ประจำ BIG C อ้อมใหญ่

โดย บริษัท จัดหางาน พี.อาร์.แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

Tags : นครปฐม

เจ้าหน้าที่ออกแบบ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ออกแบบ

โดย บริษัท ซันเรน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : นครปฐม

$$รับสมัครพนักงานขายโทรศัพท์มือถือ TWZ ประจำ BIG C อ้อมใหญ่
  - รับสมัครงาน $$รับสมัครพนักงานขายโทรศัพท์มือถือ TWZ ประจำ BIG C อ้อมใหญ่

โดย บริษัท จัดหางาน พี.อาร์.แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

Tags : นครปฐม

สัตวบาล
  - รับสมัครงาน สัตวบาล

โดย กลุ่มบริษัท พีแอนด์เอฟ อโกร อินดัสทรี

Tags : นครปฐม

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย
  - รับสมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย

โดย กลุ่มบริษัท พีแอนด์เอฟ อโกร อินดัสทรี

Tags : นครปฐม

10  หัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจ
  - รับสมัครงาน หัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจ

โดย บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

Tags : นครปฐม

11  เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ

โดย บริษัท ซันเรน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : นครปฐม

12  หัวหน้าทีมบัญชี
  - รับสมัครงาน หัวหน้าทีมบัญชี

โดย บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินกรีเดียนท์ จำกัด

Tags : นครปฐม

13  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย
  - รับสมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย

โดย กลุ่มบริษัท พีแอนด์เอฟ อโกร อินดัสทรี

Tags : นครปฐม

14  สัตวบาล
  - รับสมัครงาน สัตวบาล

โดย กลุ่มบริษัท พีแอนด์เอฟ อโกร อินดัสทรี

Tags : นครปฐม

15  ช่างซอมบำรุง
  - รับสมัครงาน ช่างซอมบำรุง

โดย บ.แฟชั่นฟู้ด จก.

Tags : นครปฐม

16  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

โดย บ.แฟชั่นฟู้ด จก.

Tags : นครปฐม

17  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ

โดย บริษัท ซันเรน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

Tags : นครปฐม

18  วิศวกรเครื่องกล
  - รับสมัครงาน วิศวกรเครื่องกล

โดย บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)

Tags : นครปฐม

19  เจ้าหน้าที่ธุรกิจเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรกิจเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

โดย บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)

Tags : นครปฐม

20  เจ้าหน้าที่ธุรกิจน้ำประปาและน้ำเสีย
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรกิจน้ำประปาและน้ำเสีย

โดย บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)

Tags : นครปฐม

21  เจ้าหน้าที่บริหารระบบสารสนเทศ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารระบบสารสนเทศ

โดย บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)

Tags : นครปฐม

22  เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ

โดย บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)

Tags : นครปฐม

23  พนักงานขับรถประจำตำแหน่ง
  - รับสมัครงาน พนักงานขับรถประจำตำแหน่ง

โดย บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)

Tags : นครปฐม

24  พนักงานคลังสินค้า
  - รับสมัครงาน พนักงานคลังสินค้า

โดย บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)

Tags : นครปฐม

25  หัวหน้าแผนกบริหารระบบสารสนเทศ
  - รับสมัครงาน หัวหน้าแผนกบริหารระบบสารสนเทศ

โดย บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)

Tags : นครปฐม

26  หัวหน้าแผนกส่งเสริมการขาย
  - รับสมัครงาน หัวหน้าแผนกส่งเสริมการขาย

โดย บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)

Tags : นครปฐม

27  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย

โดย บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)

Tags : นครปฐม

28  หัวหน้าแผนกธุรกิจเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
  - รับสมัครงาน หัวหน้าแผนกธุรกิจเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

โดย บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)

Tags : นครปฐม

29  พนักงานซ่อมบำรุง
  - รับสมัครงาน พนักงานซ่อมบำรุง

โดย บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)

Tags : นครปฐม

30  หัวหน้างานการผลิต (ประจำโรงกรองน้ำบางเลน จังหวัดนครปฐม)
  - รับสมัครงาน หัวหน้างานการผลิต (ประจำโรงกรองน้ำบางเลน จังหวัดนครปฐม)

โดย บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)

Tags : นครปฐม

31  พนักงานฝ่ายผลิต 500 อัตรา
  - รับสมัครงาน พนักงานฝ่ายผลิต 500 อัตรา

โดย บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Tags : นครปฐม

หลาย 
32  ช่างไฟฟ้า 20 อัตรา
  - รับสมัครงาน ช่างไฟฟ้า 20 อัตรา

โดย บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Tags : นครปฐม

หลาย 
33  ช่างซ่อมบำรุง 10 อัตรา
  - รับสมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง 10 อัตรา

โดย บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Tags : นครปฐม

หลาย 
34  เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำโรงงานนครปฐม)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำโรงงานนครปฐม)

โดย บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด ( มหาชน )

Tags : นครปฐม

35  เจ้าหน้าที่ขาย สารเสริมอาหารสัตว์ (Technical Sales) / Technical Sales Representative (2 อัตรา)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ขาย สารเสริมอาหารสัตว์ (Technical Sales) / Technical Sales Representative (2 อัตรา)

โดย บริษัท นิวโวเทค จำกัด

Tags : นครปฐม

36  เจ้าหน้าที่การเงิน (2 อัตรา)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่การเงิน (2 อัตรา)

โดย บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด

Tags : นครปฐม

37  เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนา (R&D Officer) 2 ตำแหน่ง
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนา (R&D Officer) 2 ตำแหน่ง

โดย บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด

Tags : นครปฐม

38  เลขาผู้บริหาร (Secretary) 1 ตำแหน่ง
  - รับสมัครงาน เลขาผู้บริหาร (Secretary) 1 ตำแหน่ง

โดย บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด

Tags : นครปฐม

39  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (2 ตำแหน่ง)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (2 ตำแหน่ง)

โดย บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด

Tags : นครปฐม

หลาย 
40  Overseas Purchasing Supervisor (1 Position)
  - รับสมัครงาน Overseas Purchasing Supervisor (1 Position)

โดย บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ อุตสาหกรรม จำกัด

Tags : นครปฐม

41  เจ้าหน้าที่ขายเคมีภัณฑ์อาหาร (Sales Representative) กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 1 ตำแหน่ง ต่างจังหวัด 1 ตำแหน่ง
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ขายเคมีภัณฑ์อาหาร (Sales Representative) กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 1 ตำแหน่ง ต่างจังหวัด 1 ตำแหน่ง

โดย บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด

Tags : นครปฐม

หลาย 
42  เจ้าหน้าที่ขายเคมีภัณฑ์ 2 ตำแหน่ง
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ขายเคมีภัณฑ์ 2 ตำแหน่ง

โดย บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด

Tags : นครปฐม

หลาย 
43  Project Manager (1 Position)
  - รับสมัครงาน Project Manager (1 Position)

โดย บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ อุตสาหกรรม จำกัด

Tags : นครปฐม

44  Sales Manager Modern Trade -Section Level (1 Position)
  - รับสมัครงาน Sales Manager Modern Trade -Section Level (1 Position)

โดย บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ อุตสาหกรรม จำกัด

Tags : นครปฐม

45  QC Manager ประจำโรงงานนครปฐม (สามพราน)
  - รับสมัครงาน QC Manager ประจำโรงงานนครปฐม (สามพราน)

โดย Sun Yang Food Co., Ltd.

Tags : นครปฐม

46  ผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์ / Product Manager (1 อัตรา)
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์ / Product Manager (1 อัตรา)

โดย บริษัท นิวโวเทค จำกัด

Tags : นครปฐม

47  ผู้จัดการแผนกขายผลิตภัณฑ์ใหม่ / New Product Sales Manager (1 อัตรา)
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการแผนกขายผลิตภัณฑ์ใหม่ / New Product Sales Manager (1 อัตรา)

โดย บริษัท นิวโวเทค จำกัด

Tags : นครปฐม

48  ผู้จัดการห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (Microbiology Lab Manager) 1 ตำแหน่ง
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (Microbiology Lab Manager) 1 ตำแหน่ง

โดย บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด

Tags : นครปฐม

49  ผู้จัดการโรงงานอาหาร (Food Factory Manager) 1 ตำแหน่ง
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการโรงงานอาหาร (Food Factory Manager) 1 ตำแหน่ง

โดย บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด

Tags : นครปฐม

50  ACCOUNTING / FINANCIAL
  - รับสมัครงาน ACCOUNTING / FINANCIAL

โดย HERITAGE SNACKS & FOODS CO., LTD.

Tags : นครปฐม


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

งาน แบ่งตามประเภท

งาน กฎหมายงาน การตลาดงาน เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
งาน ขายงาน เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมงาน คลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
งาน คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งาน งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeงาน จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
งาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOงาน ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงงาน นักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
งาน นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIงาน บริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์งาน บัญชี/การเงิน
งาน บุคคล/ฝึกอบรมงาน ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานงาน ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
งาน แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถงาน แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขงาน ภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
งาน แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนงาน โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคางาน เร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
งาน ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วงาน เลขานุการงาน วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
งาน วิศวกรงาน ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพงาน วิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
งาน ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์งาน สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์งาน สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
งาน เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นงาน ออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปงาน อัญมณีและเครื่องประดับ
งาน อาจารย์/ครู/งานวิชาการงาน อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟงาน อื่นๆ
งาน งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


2555 2012 กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb ค้นหางาน งาน2009 งาน2552 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน2012 หางาน2555 สมัครงาน2012 สมัครงาน2555 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ